Zobacz również:
Charzykowy
Modern TV Cabinets

Olej kokosowy
Oleje nierafinowane

Google+

Uwaga! Zmiana adresu.

Nowa strona internetowa Parku Narodowego Bory Tucholskie znajduje się pod adresem www.pnbt.com.pl

Bory Tucholskie

Obszar Parku Narodowego Bory Tucholskie położony jest na południowym skraju historycznego Pomorza. Do regionu etnograficznego Kaszub położony jest również peryferyjnie. W podziałach etnograficznych PNBT określany jest jako część Ziemi Zaborskiej. Specyficzną cechą tego terenu jest położenie pograniczne w stosunku do dawnych historycznych podziałów administracyjnych, powodujące częste zmiany przynależności: plemiennej, własnościowej, administracyjnej, co skutkowało poddawaniu wielokulturowym wpływom zewnętrznym.

Źródło: http://www.pnbt.com.pl